Tavaline lauaarvuti Sinu kontorilaual või sülearvuti mida kaasas kannad on erakordselt suure võimekusega elektroonikaseade – isegi tavaline nutitelefon on miljoneid kordi võimekam kui arvutid, mis viisid Apollo missiooni Kuule. Kuid mida teha siis, kui arvuti ei tööta enam nii nagu peab – kui see sulgub ise, kuvab veateadet või ei käivitu üldse? Kuidas aru saada, mis võiks arvutil viga olla ning kuidas probleemi lahendada?

Õnneks on kindlad märgid, mida jälgides on võimalik potentsiaalsele murele jälile saada või suur hulk probleeme välistada. Millised on arvutite peamised kurjakuulutavad sümptomid ja millisest murest need märku annavad? Vaatame lähemalt probleeme, mis esinevad nii sülearvutite, lauaarvutie, tahvelarvutite kui ka serveritega.

Aku tööaeg on lühike. Arvuti töötab ainult vooluvõrku ühendatult

Üks levinumaid probleeme sülearvutitel on kiirelt tühjenev aku – kui uuena oli võimalik arvutit ainult akutoitel kasutada 6 tundi, siis nüüd on tööaeg 3 tundi või isegi vähem. Aku kiiret tühjenemist põhjustavad peamiselt liiga suure toitenõudlusega energiaseaded, mida on võimalik vastavalt hetke kasutusotstarbele efektiivsemaks energiakasutuseks optimeerida.

Tihti suurendavad energiatarvet ka arvuti kasutamise käigus paigaldatud programmid, millest osa avanevad märkamatult koos arvuti käivitamisega ning jäävad taustal tööle, kuigi neid tegelikult igapäevaselt vaja ei ole.

Mõnikord on probleem riistvaraline ehk tegemist on vigase aku või laadijaga. Sellisel juhul saame aidata vajalike komponentide remondi või aku vahetusega. Kui tegemist on vigase laadijaga, siis Netiabist on võimalik osta erinevate arvutitootjate originaallaadijaid.

Arvutist kostub raginat või klõbinat, failid ei avane või failid on kadunud.

Ragina ja klõbina allikas arvutis on tavaliselt kõvaketas. Kuna kõvaketas vastutab Sinu andmete ja programmide säilimise eest, tasuks igasuguseid arvutist kostuvaid hääli alati tõsiselt võtta (andmete taastamine kõvakettalt on kulukas tegevus). Lisaks arvutist kostuvatele helidele on ohumärgiks ka kadunud või mitteavanevad failid – see tähendab, et osa kõvaketta andmeid salvestavatest sektoritest on vigastatud ja ei suuda enam andmeid talletada.

Saame aidata kõvaketta veatuvastuse, remonditöödega ja vahetusega, ning vajadusel ka andmete taastamisega kõvaketastelt. Kui Sinu kõvaketas on liiga väikese mahuga või aeglane, aitame Sul valida piisava mahuga kiire SSD kõvaketta – ning paigaldame selle ka Sinu arvutisse säilitades soovi korral kõik vanal kõvakettal olnud failid ja programmid.

Arvuti läheb kuumaks, ventilaatorid teevad tugevat häält, arvuti lülitub ise välja või on uimane.

Arvuti ülekuumenemine võib avalduda mitmete erinevate sümptomitena. Sülearvuti puhul on võimalik ülekuumenemisest aru saada näiteks siis, kui see on süles hoidmiseks liiga kuum. Samuti on ohumärkideks ebanormaalselt tugevat häält tegevad jahutusventilaatorid, arvuti uimasus ja ootamatu välja lülitumine.

Arvuti ülekuumenemine võib kahjustada nii protsessorit kui ka kõvaketast ja kaasa tuua osalise või täieliku andmete hävimise.

Kuna järjest võimsamad protsessorid ja graafikakaardid paigutatakse järjest õhemate arvutikorpuste sisse, tekitavad need hulgaliselt liigset kuumust, mille eemale juhtimine on jahutussüsteemi töö. Kui jahutussüsteem on liiga nõrk või hooldamata, võib ülekuumenemine toimuda kiirelt.

Saame aidata arvutite regulaarse hooldusega – tolmupuhatsuse ja termopasta vahetusega – ning vajadusel jahutussüsteemi remondi ja parendamisega. Kui kahju on juba tehtud, parandame ja vahetame kuumakahjustusega protsessoreid ja emaplaate ning vahetame kõvakettaid ja aitame nendelt andmete taastamisega.

Arvuti käitub etteaimamatult, eritab käirsahaisu ja / või ei käivitu

Kui arvuti käitub etteaimamatult, sellest tuleb kärssava plastiku lõhna või arvuti ei käivitu enam üldse, siis on süüdlane tõenäoliselt emaplaat. Tegemist on arvuti peamise trükkplaadiga, mis on kogu arvuti riistvara kontrollkeskus – ilma emaplaadita on kogu arvuti sisu lihtsalt kena komplekt erinevaid elektroonilisi jubinaid, mis omavahel koostööd teha ei suuda. Emaplaat kontrollib kogu arvuti tööd alates hiire liigutamisest kuni programmide käivitamiseni.

Emaplaadiga seotud probleeme saab paremal juhul lahendada emaplaadi remondiga, kuid tegemist on keeruka tööga. Tihtipeale tuleb kannatada saanud emaplaat välja vahetada, taastamaks arvuti töö sellisena nagu see oli enne probleemide tekkimist.

Arvuti hangub, muutub ootamatult aeglaseks ja / või ei käivitu

Arvuti protsessor (CPU) on komponent, mis töötleb infot, teeb arvutusi ja annab arvutile juhiseid kuidas see peaks mingite andmetega toimetama, et tagada arvuti sujuv töö. Kui arvuti hangub, muutub ootamatult aeglaseks või ei käivitu enam, võib süüdlaseks olla just protsessor.

Protsessoriga seotud probleemide tuvastamiseks on mõistlik tuua oma arvuti veatuvastuseks Netiabi kogenud tehnikutele. Kui protsessor on paigast nihkunud või vajab efektiivsemat jahutust, saame protsessori paika seada ja teostada termopasta vahetuse. Kui ka see ei anna soovitud efekti, saame vahetada protsessori võimekama vastu.

Pilt monitoril virvendab. Arvuti läheb tööle, kuid pilti ei tule ette.

Erinevate kuvaprobleemide puhul on mõistlik uurida järgi, kas probleem võib peituda arvuti videokaardis. Kui pilt virvendab või arvuti käivitub, aga pilti ei tule ette – siis saame probleemi tuvastada ning vajadusel teostada videokaardi remondi või vahetuse.

Kõlaritest kostub koos heliga krõbinat, heli on katkendlik või kehva kvaliteediga

Kui pildiprobleemide puhul võib süüdlaseks pidada videokaarti, siis erinevate heliga seotud murede puhul on probleem tavaliselt helisisendis või helikaardis. Saame aidata heliprobleemide veatuvastusel ning helisisendi vahetusel või remondil. Teostame ka helikaartide remonti ja vahetust, et kõlaritest kostuv heli oleks selge, puhas ja kvaliteetne.

Arvuti on aeglane.

Arvuti aeglase käivitumise või “uimase” töö põhjustajaid võib otsida nii riistvara kui ka tarkvara hulgast.

Riistvaralised probleemid

Arvuti aeglaseks muutumise riistvaralised põhjused võivad peituda nii erinevate riistvarakomponentide vananemises kui ka madalas võimekuses – näiteks aeglases protsessoris või kõvakettas, mis ei suuda rahuldada kasutatavate programmide ressursinõudlikkust. Samuti võivad aeglaseks muutumist põhjustada teostamata jäänud hooldus ja seetõttu kogunenud tolm arvutis või ka liiga vähene muutmälu (RAM). Konkreetse probleemi tuvastamiseks tasub arvuti tuua meie tehnikutele üle vaatamiseks.

Tarkvaralised probleemid

Arvutit võivad aeglasemaks muuta üksikud programmid – näiteks mõni liiga suure ressursinõudlikkusega programm või ka arvutiviirus – kuid ka liiga suure hulga programmide samaaegne töös hoidmine. Olenevalt arvuti võimekusest võib mõni arvuti toime tulla mitmete ressursinõudlike programmide jooksutamisega, teisel tekivad probleemid juba siis kui veebibrauseris on liiga palju aknaid korraga lahti.

Tihti põhjustavad arvuti aeglaseks muutumist arvuti avanemisel käivituvad taustaprogrammid, mida tegelikult arvuti igapäevase kasutamise käigus vaja ei ole. Konkreetse arvuti aeglaseks muutumise põhjuste tuvastamiseks on kõige mõistlikum tuua see Netiabisse – arvutite remondi puhul tuvastame vea tasuta!

Arvuti ei lülitu sisse

Nagu aeglaste arvutite puhul on ka käivitusprobleemidel mitmeid põhjustajaid. Esmalt tasub jälgida, kuidas arvuti käivitamisel käitub. Arvuti käivitumine võib katkeda mitmetel erinevatel viisidel:

 • Arvuti läheb käima ja kohe uuesti kinni
 • Arvuti ei võta voolu taha – käivitumisel ei lähe põlema ükski tuluke ja ei kostu ühtegi häält
 • Arvuti läheb käima, aga ei võta pilti ette
 • Arvuti kuvab keset käivitamist sinise ekraani ja käivitumine peatub (BSOD)
 • Käivitamisel hakkab arvuti tegema korduvaid taaskäivitamisi
 • Operatsioonisüsteem hakkab käivituma, kuid jääbki käivituma kuvamata veateadet
 • Arvuti käivitumine peatub või arvuti taaskäivitub peale sisse logimist
 • Arvuti kuvab veateate ja ei käivitu jne

Sülearvutite ja tahvelarvutite puhul võivad käivitumisprobleemid peituda ka vooluühenduses – mõnikord ei ole laadimisjuhe korralikult ühendatud, laadimispesa või laadija on vigane / katki ning halvemal juhul võib probleem peituda akus. Netiabist on võimalik osta kõigi tuntud arvutitootjate originaallaadijaid, teiste vigastuste puhul saame aidata remondi või katkiste komponentide vahetusega.

Käivitumisprobleemide põhjused võivad olla riistvaralised, näiteks vigane emaplaat või protsessor. Samuti võivad käivitumisprobleemide põhjustajaks olla konkreetsed programmid või vigaselt salvestunud failid.

Tasub teada, et kuigi arvuti ei pruugi käivituda, siis Sinu videod, pildid ja teised failid on tõenäoliselt kõik turvaliselt kõvakettal alles – neile ei ole võimalik hetkel lihtsalt Sinu arvutit kasutades ligi pääseda. Kui arvuti käivitumisprobleem on tõsine ja selle parandamine kulukas, aitame soovi korral andmed kõvakettalt kätte saada.

Arvuti kuvab veateadet

Arvutid kuvavad erinevates probleemolukordades veateateid. Selleks võib olla mitmeid põhjuseid:

 • Arvuti on nakatunud viirusega
 • Programmi käivitamisel selgub, et mõni fail on puudu
 • Programmis on seadistus vale ja normaalne töö seetõttu häiritud
 • Arvutil on probleem, mistõttu seda ei ole võimalik käivitada või tööga jätkata (BSOD, Kernel panic)
 • Veebibrauseris ei ole vajalik laiendus lubatud (ID kaardi tarkvara “token signing”) digiallkirjastamisel jpm.

Saame aidata erinevate veateadete põhjustajate tuvastamisel ja vigade parandamisel kõikidest operatsioonisüsteemidest. Juhul, kui probleem on seotud mõne arvuti külge ühendatava lisaseadmega, tasub veatuvastuseks tuua üle vaatamiseks nii arvuti kui ka lisaseade (ID kaardi tarkvara puhul näiteks lisaks arvutile nii ID kaardi lugeja kui ka kaart ja paroolid, et saaksime kogu süsteemi läbi testida ja probleemi tuvastamiseks uuesti esile kutsuda).

Arvutite füüsilised kahjustused

Alati ei ole arvutitega esinevad probleemid nähtamatud. Mõnikord seiskavad töö ka selgesti tuvastatavad ja nähtavad füüsilised vigastused. Näiteks:

 • Sülearvuti ekraan läks katki
 • Sülearvuti või lauaarvuti klaviatuur või hiir on katki, nupud on puudu või need lihtsalt ei tööta
 • Arvuti sai vedelikukahjustuse
 • Arvuti korpus on katki
 • Laadimispesa logiseb ja arvuti ei lae
 • USB pesa ei tööta, kõlarite või mikrofoni sisendpesa ei tööta

Saame aidata arvutite erinevate füüsiliste vigastuste parandamise ja riistvaraliste komponentide vahetusega. Enne iga remonditöö algust teeme kindlaks, kas arvutit on mõistlik parandada või on otstarbekam soetada uus.

Netiabi Hoolduskeskus – enam kui 10 aastat kogemust arvutite remondil ja hooldusel

Sinu arvutit vaevab probleem ja soovid abi selle lahendamisel? Too oma arvuti üle vaatamiseks Netiabi kogenud tehnikutele. Oleme parandanud ja hinnanud kümnete tuhandete seadmete seisukorda.

Soovime, et IT-abi oleks Sulle mõistetav ja kättesaadav. Selgitame vea tekkepõhjuseid, remonditööde sisu ja anname nõuandeid sarnaste murede edaspidiseks vältimiseks. Võta meiega ühendust või tule kohale Saku 13, Tallinn.

Top